STARTUJEMY – SKS 2020

 •  

  06.06.2019

  FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ – DŹWIRZYNO 2019 – WYNIKI

  KOMUNIKATY FINAŁU KRAJOWEGO IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ – DŹWIRZYNO 2019 Rozgrywki dziewcząt i Dźwirzyno – 07 – 11.06.2019r. – pobierz komunikat. Harmonogram gier dziewcząt – pobierz. Wyniki końcowe – pobierz. Rozgrywki chłopców i Dźwirzyno – 12 – 16.06.2019r. – pobierz komunikat. Harmonogram gier chłopców – pobierz. Wyniki końcowe – pobierz.  
 •  

  22.08.2018

  RODO – dokument dotyczący ochrony danych osobowych

  Klauzula informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO – pobierz. Wyniki zawodów są dostępne na górze w zakładce ⇒ sport szkolny ⇒ wyniki z zawodów. Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół są dostępne od góry w zakładce ⇒ sport szkolny ⇒ współzawodnictwo.  

WSZS w Szczecinie Operatorem Wojewódzkim SKS na 2020 ROK

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w dniu 16.01.2020r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Ministerstwa Sportu RP na ogólnopolski program „Szkolny Klub Sportowy”. Zostaliśmy Operatorem Wojewódzkim na województwo zachodniopomorskie.

Decyzja nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24.10.2019r. w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2020 – pobierz.

Lista szkół zakwalifikowana do programu SKS w 2020 roku – pobierz.

DOKUMENTY  SKS DO POBRANIA i ODESŁANIA DO WSZS W SZCZECINIE 2020

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5 70 – 377 Szczecin

1. Umowa – zlecenie SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

4. Umowa – porozumienie SKS – 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz PDF lub

zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz PDF.

UWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019r.                                  W 2020r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli                  w Programie w 2019 r.

Instrukcja do dokumentów SKS 2020:

Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – należy odesłać do 31.01.2020r.
Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – należy odesłać do 31.01.2020r.
Dok. nr 3 – umowa na korzystanie z obiektów sportowych. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. – należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS;

Najważniejsze informacje:

– tak jak było w roku 2017, 2018 i 2019 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć SKS przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

– wynagrodzenie dla nauczyciela tj. 40,00 zł. brutto za jedną 60 minutową godziną zajęć prowadzonych od 2 stycznia do 15 grudnia br. należy przeprowadzić 70 zajęć 60 minutowych co daje nam 70 x 40,00 zł. 2800,00 zł.brutto,

– grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

– w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy i wtedy jedna z nich musi być z przewagą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %),

– w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS i wtedy jedna znich musi być grupą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %).

 

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

Ruszył nabór szkół do programu Szkolny Klub Sportowy na 2020 rok – pobierz zgłoszenie.

 

  WSZS w Szczecinie Operatorem Wojewódzkim SKS na 2020 ROK

  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w dniu 16.01.2020r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Ministerstwa Sportu RP na ogólnopolski program „Szkolny Klub Sportowy”. Zostaliśmy Operatorem Wojewódzkim na województwo zachodniopomorskie.

  Decyzja nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24.10.2019r. w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2020 – pobierz.

  Lista szkół zakwalifikowana do programu SKS w 2020 roku – pobierz.

  DOKUMENTY  SKS DO POBRANIA i ODESŁANIA DO WSZS W SZCZECINIE 2020

  DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

  ul. Garncarska 5 70 – 377 Szczecin

  1. Umowa – zlecenie SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

  2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

  3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

  4. Umowa – porozumienie SKS – 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.

  5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz PDF lub

  zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz PDF.

  UWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019r.                                  W 2020r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli                  w Programie w 2019 r.

  Instrukcja do dokumentów SKS 2020:

  Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – należy odesłać do 31.01.2020r.
  Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – należy odesłać do 31.01.2020r.
  Dok. nr 3 – umowa na korzystanie z obiektów sportowych. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
  Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
  Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. – należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS;

  Najważniejsze informacje:

  – tak jak było w roku 2017, 2018 i 2019 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć SKS przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

  – wynagrodzenie dla nauczyciela tj. 40,00 zł. brutto za jedną 60 minutową godziną zajęć prowadzonych od 2 stycznia do 15 grudnia br. należy przeprowadzić 70 zajęć 60 minutowych co daje nam 70 x 40,00 zł. 2800,00 zł.brutto,

  – grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

  – w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy i wtedy jedna z nich musi być z przewagą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %),

  – w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS i wtedy jedna znich musi być grupą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %).

   

  W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

  Ruszył nabór szkół do programu Szkolny Klub Sportowy na 2020 rok – pobierz zgłoszenie.

   

    STARTUJEMY – SKS 2020
     STARTUJEMY – SKS 2020
      STARTUJEMY – SKS 2020
      STARTUJEMY – SKS 2020
      STARTUJEMY – SKS 2020
      STARTUJEMY – SKS 2020