KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

„Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2020/2021” zatwierdzony przez Zarząd Krajowy (Zarząd Główny) Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie – pobierz – na podstawie którego będzie tworzony nasz Wojewódzki „Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2020/2021” – ukarze się wkrótce. 

Na posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, które odbędzie się w dniu 16 czerwca br. będzie podjęta decyzja w sprawie zakończenia sportowego współzawodnictwa szkół za rok szkolny 2019/2020. Informacja po zebraniu ukarze się na stronie internetowej WSZS w Szczecinie.

Powrót do strony głównej