Szkolny Klub Sportowy

UWAGA !!!

Najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia zajęć SKS od 03 czerwca br. – pobierz.

Zasady bezpieczeństwapobierz.


Najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia zajęć SKS od 18 maja br. – pobierz.

Zasady bezpieczeństwa – pobierz.


Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020r. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć w ramach programu SKS. Nauczyciele, którzy mają możliwość prowadzenia zajęcia pomimo braku zajęć szkolnych mogą to robić od 11.05.2020r. z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.Szczegóły w dokumencie – pobierz.

Dodatkowe informacje – pobierz / zasady bezpieczeństwa – pobierz / najczęściej zadawane pytania – pobierz.

———————————————————————————————————————————–

WSZS w Szczecinie Operatorem Wojewódzkim SKS na 2020 rok.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w dniu 16.01.2020r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Ministerstwa Sportu RP na ogólnopolski program „Szkolny Klub Sportowy”. Zostaliśmy Operatorem Wojewódzkim na województwo zachodniopomorskie.

Dziennik SKS wystartował więc możne się rejestrować (nowi nauczyciele) – www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja lub logować (nauczyciele, którzy brali udział w latach poprzednich) – www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

Uprzejmie informujemy, że dopiero po przesłaniu nam umowy zlecenia przez Państwa i nadaniu jej odpowiedniego numeru dopiero wtedy będziemy akceptować do udziału w programie w 2020 roku (konieczność, która została wprowadzona do platformy SKS).

Decyzja nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24.10.2019r. w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2020 – pobierz.

Lista szkół zakwalifikowana do programu SKS w 2020 roku – pobierz.

Dokumenty SKS do pobrania i odesłania do WSZS w Szczecinie – 2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
ul. Garncarska 5 70 – 377 Szczecin
1. Umowa – zlecenie SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
4. Umowa – porozumienie SKS – 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz PDF
lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz PDF.
UWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019r.
W 2020r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2019r.

Instrukcja do dokumentów SKS 2020

Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – należy odesłać do 31.01.2020r.
Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – nalezy odesłać do 31.01.2020r.
Dok. nr 3 – umowa na korzystanie z obiektów sportowych. Należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. Należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. Należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS
Najważniejsze informacje:
  • tak jak było w roku 2017, 2018 i 2019 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć SKS przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,
  • wynagrodzenie dla nauczyciela tj. 40,00 zł. brutto za jedną 60 minutową godziną zajęć prowadzonych od 2 stycznia do 15 grudnia br. należy przeprowadzić 70 zajęć 60 minutowych co daje nam 70 x 40,00 zł. 2800,00 zł.brutto,
  • grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,
  • w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy i wtedy jedna z nich musi być z przewagą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %),
  • w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS i wtedy jedna z nich musi być grupą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %).

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519-17-26-36

Ruszył nabór szkół do programu Szkolny Klub Sportowy na 2020 rok – pobierz zgłoszenie.

Powrót do strony głównej